Februar 2017


Rundt i byens affaldsbelastede områder er placeret 20 værker udført i kobber.

De er udført i 1:1 størrelse og fokuserer på forbrugskulturens indflydelse på miljøet og har til hensigt at øge refleksionen knyttet til håndtering af affald i byrummet.


November 2015


Langs havnekajen griber irrede kobberhænder sig fast til kanten og henviser til flygtningestrømmen i 2015, hvor mennesker forsøgte at komme i sikkerhed efter en lang og farefuld flugt fra krig og ødelæggelse.


Hænderne er lavet i 1:1 størrelse og gengiver de børn og voksne som forsøgte at krydse vande under flygtningekrisen.


Maj 2019


6 gravsten blev ved udskrivning af folketingsvalget opsat med intention om af aktivere borgere i relation til politik og værdier ved folketingsvalget 2019.


Gravstenene er udført i beton og midlertidigt opsat i 3 uger op til valgetAugust 2019


3 installationer inviterer og inspirerer borgerne til

at benytte byrummet på anderledes måder.


Installationerne er udført i bronze i størrelse 1:1 og

fokuserer på borgerens væren i det offentlige rum.


Maj 2017


Husk Hus Forbi er en gavludsmykning, der skaber opmærksomhed om udsatte mennesker i samfundet.


Installationerne er udført i udskårne kobberplader

og er efterfølgende monteret med en afstand til bygningen sådan at solens gang over himlen skaber et levende og foranderligt skyggespil på galven. 


Installationerne måler 1,5 x 5 m. samt 1,5 x 3 m.

Kontakt:

Send en mail til

Skriv@anonymkunstner.dk